Chính sách bảo mật

1. Về chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) giải thích dữ liệu mà Gia đình Sinitahdetthu [AC OULUN KANNATTAJAT] thập từ bạn thông qua các tương tác của chúng tôi với bạn và thông qua các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình của chúng tôi – bao gồm cả trang web, ứng dụng và nền tảng kỹ thuật số của chúng tôi gọi chung là “Dịch vụ”).

Bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách này.

 2. Dữ liệu chúng tôi thu thập và nhận

Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ bạn hoặc từ các nguồn khác. “Dữ liệu” này có thể là thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như thông tin cá nhân bạn cung cấp khi bạn truy cập Dịch vụ hoặc thông tin bị thu thập tự động hoặc thu thập từ bạn, chẳng hạn như thông tin ẩn danh được thu thập từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm:

Dữ liệu mà bạn cung cấp trực tiếp khi bạn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Dữ liệu này sẽ thay đổi, nhưng thường bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại và các dữ liệu liên hệ tương tự khác. Chúng tôi cũng nhận dữ liệu từ các liên lạc bạn gửi cho chúng tôi, chẳng hạn như các yêu cầu dịch vụ khách hàng, đánh giá sản phẩm và các phản hồi khác liên quan đến Dịch vụ.
Thông tin đăng nhập của người dùng, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu và thông tin bảo mật tương tự được sử dụng để tạo tài khoản và xác thực người dùng Dịch vụ.
Dữ liệu nhân khẩu học, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính, quốc gia và tùy chọn ngôn ngữ.
Dữ liệu thanh toán, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán.
Dữ liệu thiết bị, chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành và phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị, cài đặt thiết bị, địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị và báo cáo lỗi.
Dữ liệu sử dụng, chẳng hạn như các chương trình và tính năng bạn truy cập, các mặt hàng bạn mua và thời gian, tần suất và thời lượng tương tác của bạn thông qua Dịch vụ.
Dữ liệu vị trí, chẳng hạn như địa chỉ IP nhận được từ thiết bị của bạn.
Thông tin về sở thích và sở thích của bạn, chẳng hạn như các đội và cầu thủ yêu thích của bạn, thành phố quê hương của bạn hoặc tùy chọn liên lạc của bạn. Ngoài những gì bạn cung cấp trực tiếp, chúng tôi có thể phỏng đoán sở thích và sở thích của bạn từ các dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập, chẳng hạn như nội dung và quảng cáo bạn tương tác trong khi sử dụng Dịch vụ.
Tích hợp bên thứ ba. Nếu bạn kết nối việc sử dụng Dịch vụ thông qua dịch vụ bên thứ ba (ví dụ: nền tảng truyền thông xã hội), bên thứ ba có thể chia sẻ một số thông tin nhất định từ tài khoản bên thứ ba của bạn với chúng tôi.
Dữ liệu của bên thứ ba khác, chẳng hạn như dữ liệu từ các chi nhánh, đối tác hoặc nhà cung cấp của chúng tôi, nhà môi giới dữ liệu hoặc nguồn công khai.
Quay lại Lên trên

 3. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

Điều hành doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để điều hành doanh nghiệp của mình, bao gồm cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Đặc biệt:

Để thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu.
Để cung cấp Dịch vụ dựa trên vị trí và tuân thủ các hạn chế lãnh thổ.
Để chẩn đoán và khắc phục sự cố với Dịch vụ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng khác.
Với mục đích phân tích để hiểu rõ hơn về người hâm mộ của chúng tôi và cách họ sử dụng Dịch vụ, điều này cho phép chúng tôi liên tục cải thiện và mở rộng Dịch vụ.
Để xây dựng mô hình dự đoán, cho phép chúng tôi điều chỉnh Dịch vụ dựa trên dữ liệu chúng tôi có về cách người hâm mộ sử dụng Dịch vụ.
Giao tiếp với bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để liên lạc với bạn, bao gồm trả lời các yêu cầu hoặc yêu cầu của bạn. Đặc biệt:

Để trả lời yêu cầu của bạn nếu bạn liên hệ với chúng tôi với một câu hỏi hoặc mối quan tâm.
Để cung cấp thông tin về tài khoản của bạn, việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc các giao dịch khác mà bạn yêu cầu.
Để cung cấp tin tức, cập nhật và các loại thông tin liên lạc khác, theo đăng ký, cảnh báo và các tùy chọn khác của bạn.
Tiếp thị và quảng cáo. Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo, thay mặt cho chính mình, cũng như các đối tác và các bên khác của chúng tôi. Đặc biệt:

Để gửi cho bạn thông điệp quảng cáo và phân phối quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoặc sự kiện mà bạn có thể quan tâm. Chúng có thể được cung cấp bởi, hoặc thay mặt cho, Gia đình americas2015 hoặc bởi các đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác mà chúng tôi có mối quan hệ.
Thông điệp quảng cáo và quảng cáo bạn thấy có thể được xác định bởi dữ liệu chúng tôi thu thập hoặc nhận về bạn, chẳng hạn như dữ liệu nhân khẩu học, dữ liệu vị trí, dữ liệu sử dụng, sở thích và tùy chọn của bạn. Chúng tôi gọi đây là “quảng cáo dựa trên sở thích”.

An ninh, tuân thủ và thực thi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập cho mục đích bảo mật, tuân thủ và thực thi. Đặc biệt:

Để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của người hâm mộ và Dịch vụ của chúng tôi.
Để phát hiện và ngăn chặn lạm dụng, gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc trái phép khác